Donatius - FUNDACIO DEL CONVENT DE SANTA CLARA - Equip dels compromesos contra la pobresa infantil

Imports suggerits:

  • 10.0
  • 20.0
  • 50.0
  • 90.0
 

Import de la donació:

Sol·licito la remissió del certificat fiscal