No mostrar més aquest missatge
 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 25/02/2017


Objectius de la inversió: Inversió del 25% del total de patrimoni en actius de renda fixa i un 75% en actius de renda variable. La inversió en renda variable serà superior al 50%.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 12.902
Patrimoni [23-02-2017]: 205.968.779,21 €
Valor de participació al tancament del dia [23-02-2017]: 11,26280826 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (23/02/2017)

Deute Públic (18,37%)

Fons d'inversió (8,23%)

Renda Fixa (4,55%)

Renda Variable (37,70%)

Tresoreria (31,15%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:5,21%
 • Últims 5 exercicis:9,24%
 • Últims 10 exercicis:2,4%
 • Últims 15 exercicis:1,58%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 23/02/2017 )

 • Des de 01/01/2017:
  2,87%
 • Últims 12 mesos:
  15,36%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/10/2016
al 31/12/2016):

4.74%

Rendibilitat:
20122013201420152016
11,79% 19,49% 8,44% 3,22% 4,03%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
 • Número en el registre especial del fons: F0666
 • Número en el registre especial del pla: N1820
 • Auditor del fons: Deloitte S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,18 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0046% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat