No mostrar més aquest missatge
 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 25/05/2017


Objectius de la inversió: Inversió mixta (renda variable màxima 70%). Actualment la inversió en renda variable es realitza mitjançant Futurs dels principals índexs de referència.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 16/11/1998
Nombre de partícips: 33.052
Patrimoni [23-05-2017]: 198.078.934,58 €
Valor de participació al tancament del dia [23-05-2017]: 7,95686753 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (23/05/2017)

Deute Públic (28,87%)

Fons d'inversió (0,29%)

Renda Fixa (17,41%)

Renda Variable (47,87%)

Tresoreria (5,56%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:3,24%
 • Últims 5 exercicis:6,49%
 • Últims 10 exercicis:1,2%
 • Últims 15 exercicis:1,71%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 23/05/2017 )

 • Des de 01/01/2017:
  5,38%
 • Últims 12 mesos:
  11,47%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2017
al 31/03/2017):

3.19%

Rendibilitat:
20122013201420152016
9,86% 13,30% 2,97% 4,88% 1,89%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA RV MIXTA, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0524
 • Número en el registre especial del pla: N1542
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0047% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat