La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

Caixabank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U., amb C.I.F. A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d´Entitats del Banc d´Espanya amb el codi 8776 i domicili social al carrer Caleruega 102, (28033 Madrid). Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.556, Foli 29, Full M-656492.