No mostrar més aquest missatge

Visa Fibrocard

  • Demana aquesta targeta en col·laboració amb la Fundació per a la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica.

  Visa Classic
Quota del
primer any
Gratuïta
Quota dels
anys següents
45,00 euros (Gratuïta si la facturació anual a comerços es superior a 1.500 euros)